برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (693)

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— 74 بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— 75 1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–76 2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77 3-1) موانع فسخ ———————————– 81 1) تلف مال معیوب Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (691)

4-5- القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات :156فصل پنجم: برر سی قوالب شعر فروغ فرخ‌زاد5-1-قالب در شعر فروغ فرخ‌زاد1815-1-1-قالب نیمه سنتی1815-1-2-قالب چهارپاره نو1875-1-3- (عامی-آهنگی)1915-1-4-نیمایی1935-1-5- نیمایی نو(سبک شخصی فروغ)193فصل ششمنتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………….206 منابع:215فهرست جداولعنوانصفحه3-1-اوزان اشعار مجموع? اسیر703-2-اوزان Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (690)

1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه192-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی203-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)204-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات212-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی211-2-2-2 بازار پول212-2 -2-2 بازار سرمایه213-2 تاریخچه بورس و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (689)

1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه192-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی203-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)204-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات212-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی211-2-2-2 بازار پول212-2 -2-2 بازار سرمایه213-2 تاریخچه بورس و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (687)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (686)

1-2 ارزیابی عملکرد161-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی162-1-2 ارزیابی متوازن173-1-2 کارت ارزیابی متوازن172-2 رضایتمندی191-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی191-1-2-2 مدیریت بازاریابی192-1-2-2 بازاریابی خدماتی203-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی202-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان221-2-2-2 تعریف مشتری222-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری233-2-2-2 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (685)

2-9-5 بازاریابی خدماتی222-10مفهوم تبلیغات232-11 طبقه بندی تبلیغات:242-12 انواع تبلیغ تجاری252-13عناصر تبلیغ272-14ویژگی های تبلیغ282-15 تمهیدات تبلیغ282-16روش های تبلیغ302-17زبان تبلیغ312- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ322-8-1 تعیین هدف:332-8-2 تعیین بودجه تبلیغ34 سایت منبع 2-8-3 تصمیمات در مورد پیام:352-8-4 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (684)

2-9-5 بازاریابی خدماتی222-10مفهوم تبلیغات232-11 طبقه بندی تبلیغات:242-12 انواع تبلیغ تجاری252-13عناصر تبلیغ272-14ویژگی های تبلیغ282-15 تمهیدات تبلیغ282-16روش های تبلیغ302-17زبان تبلیغ312- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ322-8-1 تعیین هدف:332-8-2 تعیین بودجه تبلیغ34 سایت منبع 2-8-3 تصمیمات در مورد پیام:352-8-4 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (683)

2-4-4-1 مصرف کننده422-4-4-2 شرکت‌ها (تولید کنندگان)422-5 شخصیت برند432-5-1 تعاریف شخصیت برند432-5-2 اهمیت شخصیت برند452-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟452-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟452-5-3 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند462-5-4 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (682)

2-2-7-3) تحلیل شکاف30بخش دوم:رضایتمندی322-3-2)تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی332-3-3)دلایل استفاده از خدمات باکیفیت بر رضایت352-3-4) مفهوم رضایت382-3-5) رضایت مشتری392-3-6) مزایای رضایت مشتری392-3-7) مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیند سازمان402-3-8) شاخص رضایت مشتری402-3-8-1) شاخص ملی رضایت مشتری Read more…